Impressum

Autorské právo
Zveřejnění obsahu na těchto stránkách podléhá švýcarskému autorskému právu. Za příspěvky třetích osob jsou zodpovědni sami jejich autoři. Kopírování, přepracování a užití za hranici autorských práv vyžaduje písemný souhlas provozovatele stránek nebo přímo autora. Stahování a kopírování je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční užití.

Závazky pro obsah
Informace na této stránce jsou všeobecného a informativního rázu. Obsah této stránky bude kontrolován s největší pečlivostí. Správnost, kompletnost a aktuálnost tohoto obsahu ovšem nemůže být zaručena. Za obsah zpráv, včetně obrazového materiálu nese odpovědnost příslušný autor.


Závazky pro odkazy
Uvedené externí linky vedou k obsahu dalších poskytovatelů. Za obsah nabídky nese zodpovědnost právě tento poskytovatel. Externí linky jsou jako takové označeny. Při zjištění jakýchkoli porušení práv, budou tyto linky okamžitě odstraněny.

Činnosti na portálu najdirande.online jsou prováděny firmou Paidwings AG se sídlem na adrese Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland. Fima Paidwings AG je uvedena pod registračním číslem CHE-372.592.771 v obchodním rejstříku Kanton Zug a je vedena Finančním registrem pod číslem CHE-372.592.771 MWST pro DPH. Verwaltungsrat der AG akciové společnosti je .
Všechny ostatní dotazy zodpoví rychle a spolehlivě náš tým podpory.